មើលតិចក្រែងស្គាល់! អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ១១៨នាក់ ដែលរកឃើញនៅថ្ងៃទី៥ ខែឧសភានេះ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានជូនដំណឹងជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១១៨នាក់

ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។ ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង ១១៨នាក់ រួមមាន៖ កម្មករសំណង់ អាជីវករ និងក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ រាយនាមដូចខាងក្រោម៖

1

2

3

4