ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ

នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារលើវិធានការអនាម័យ និងសុវត្ថិភាបការងារ នៅពេលបើកដំណើរការសកម្មភាព អាជីវកម្មឡើងវិញរបស់រោងចក្រសហគ្រាស ក្រោយបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ដោយវិធានការរដ្ឋបាល។

ក្រោយពីបានពិភាក្សាយកចិត្តទុកដាក់ និងដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាព សុវត្ថិភាព និងជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិត និងនិរន្តរភាពនៃផលិតកម្ម និងភាពអាព្យាករណ៍បាននៃការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ក៏ដូចជា ចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងរោងចក្រ សហគ្រាស ជាពិសេសរោងចក្រ សហគ្រាសផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរ និងកាបូប អង្គប្រជុំបានឯកភាពជាឯកច្ឆ័ន្ទដូចខាងក្រោម៖

1

2

3