អាជ្ញាធររតនគីរី ជូនដំណឹងពីការដេញថ្លៃ ការផ្គត់ផ្គង់អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារក្រិន និងការផ្គត់ផ្គង់អង្ករសម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះដោយធម្មជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ខេត្តរតនគីរី៖ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម មួង ប៉ាង អភិបាលរងខេត្ត និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មខេត្ត បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដេញថ្លៃ ការផ្គត់ផ្គង់អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារក្រិន និងការផ្គត់ផ្គង់អង្ករសម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះដោយធម្មជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

Image_2021 05 03_10 57 24