ហា.និភ័.យណាស់! អ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកស្លា.ប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ មាន ៦៧នាក់ ភាគច្រើនជាកម្មការិនី

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលស្រុកជើងព្រៃ នៅថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានប្រកាសព័ត៌មានពីអ្នកដែលប៉ះពាល់ប្រយោលជាមួយអ្នកស្លា.ប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ រស់ មាស មានចំនួនទៅដល់ ៦៧នាក់ឯណោះ ជាកម្មករ-កម្មការិនី នៅរោងចក្រខាលីនតុន ក្នុងស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម។

អាជ្ញាធរស្រុកជើងព្រៃ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកទាំង ៦៧នាក់ ដែលប៉ពាល់ប្រយោល មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

1

2

3