អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤នាក់

ខេត្តកំពង់ធំ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា នេះដែរ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានប្រកាសព័ត៌មានពីអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ បុគ្គលទាំង ១៤នាក់នេះ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយ ឈ្មោះ ស៊ាន គឹមសាន រស់នៅភូមិលាបទង ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ដែលត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕

បុគ្គលទាំង១៤ ដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

1

2