អាជ្ញាធរសម្រេចបិទខ្ទប់ ភូមិមួយទៀតហើយ នៅស្រុកស្រីសន្ធរ ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តកំពង់ចាម៖ នៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានសម្រេចបិទខ្ទប់ ភូមិព្រែកដំបូកក្រោម ស្ថិតនៅឃុំព្រែកដំបូក ស្រុកស្រីសន្ធរ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដែលមានរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

2

3