ថ្ងៃទីមួយ! ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមទទួលវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីទទួលបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្រុមការងារដែលដឹកនាំការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយក្រសួងការពារជាតិបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា នេះតទៅ។ ខាងក្រោមជាទិដ្ឋភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរង់ចាំទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ យ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ។

1

2

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តគោរព និងយកចិត្តទុកដាក់ ចូលរួមជាមួយវិធានការ «៣ការពារ ៣កុំ» ហើយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ នូវសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងសេចក្តីសម្រេចនានាស្តីពីវិធានការរដ្ឋបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីចៀសផុតការឆ្លងរាលដាល ដល់ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍។

4

5

6

7

8

9