សម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិចុង និងភូមិសង្កើប នៅស្រុកបាធាយ ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តកំពង់ចាម៖ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានសម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិចុង និងភូមិសង្កើប ស្ថិតនៅឃុំសំបូរ ស្រុកបាធាយ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដែលមានរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

1

2

3