មន្ទីរពិសោធន៍វិជ្ជសាស្រ្ត និងទីតាំងផ្ទះចំនួន ១២ នៅក្រុងសៀមរាប បើកដំណើរការឡើងវិញ ក្រោយពីអាជ្ញាធរបិទមួយរយៈ

ខេត្តសៀមរាប៖ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានអនុញ្ញាតបើកការចេញ-ចូលឡើងវិញ មន្ទីរពិសោធន៍វិជ្ជសាស្រ្ត ប្រាសាទកែវ និងទីតាំង ផ្ទះ ចំនួន១២ នៅក្នុងក្រុងសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ក្រោយពីអាជ្ញាធរបិទបណ្តោះអាសន្នថ្ងៃចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោមនេះ៖

1