ក្រសួងសុខាភិបាល បើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដែល(Astra Zeneca) សម្រាប់ដូសទី២

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩) បានជូនដំណឹងស្តីពីការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដែល (Covishield) សម្រាប់ដូសទី២ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតពីក្រុមហ៊ុន (Astra Zeneca)។

ប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសសែលដូសទី២ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមនេះ៖

១-ក្រុមការងារទំនាក់ទំនងសាធារណៈ/លេខាធិការដ្ឋាន៖ 012 777 760, 089 980 666, 0129 04 385

២-ក្រុមការងារចុះឈ្មោះ និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា៖ 012 897 043, 085 777 056, 012 868 640

៣-ក្រុមការងារសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំង និងប្រាស្រ័យទាក់ទងហានិភ័យ៖ 012 887 387, 012 836 868, 012 891 527 ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

1

2

3

4

5

6