អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចកំណត់បន្ថែម ២ភូមិក្នុង “តំបន់លឿងទុំ” និង ២ភូមិក្នុង “តំបន់ក្រ.ហម”

នៅយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចកំណត់បន្ថែមភូមិ១៧ និងភូមិ២២ នៃសង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក ជា «តំបន់លឿងទុំ» និងភូមិ២៣ នៃសង្កាត់បឹងកក់ទី២ និងភូមិ១០ នៃសង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក ជា «តំបន់ក្រហ.ម»

ក្នុងគោលបំណងធានានូវសុវត្ថិភាពនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៤សសរ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានរយៈពេល ៦ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

2

Photo_2021 04 30_07 08 26