អាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាល បង្កើត Group Telegram សម្រាប់ផ្តល់សិទ្ធិការធ្វើដំណើរ និងអ្នកភារកិច្ចបន្ទាន់

ខេត្តកណ្តាល៖ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បានរៀបចំ Group Telegram ដែលមានឈ្មោះថា "ក្រុមការងារចេញលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរ (រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល)"

ក្នុងគោលបំណងផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើដំណើរ និងការអនុញ្ញាតជូនដល់អ្នកដែលមានភារកិច្ចចាំបាច់បំផុត ក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាល៖ សូមចុចនូវ Link Telegram ដូចខាងក្រោម៖ *រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល* https://t.me/travel_permit_kandal

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអានលិខិត ដូចខាងក្រោម៖

Image_2021 04 29_20 15 19

 

(ប្រភពពីៈ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល)