អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង ចេញសេចក្ដីណែនាំដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿង អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ការចាត់តាំងប្រតិបត្តិគោលការណ៍ពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែង។

1

ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីៗនេះ ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ ហ្មត់ចត់ និងប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត រដ្ឋបាលខេត្ត សូមដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំ ដូចខាងក្រោម៖ (សូមមើលក្នុងលិខិតខាងក្រោម)

2

3