អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំពីគោលការណ៍ក្នុង “តំបន់លឿង” ចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ និងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធផ្នែកអាហារ-ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានការណែនាំ ពីគោលការណ៍អនុវត្តចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ និងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធផ្នែកអាហារ-ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ ក្នុង “តំបន់លឿង” នៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។

ជាគោលការណ៍សម្រាប់ “តំបន់ក្រហម” រាល់សកម្មភាពការងារ មុខរបរ និងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអាហារ-ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន និងសម្រាប់ “តំបន់លឿងទុំ” សម្មភាពការងារ មុខរបរ និងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអាហារ-ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការលក់ដូរ ជាលក្ខណៈវេចខ្ចប់។

ចំណែកនៅ “តំបន់លឿង” អាចដំណើរការទៅដោយសុវត្ថិភាព ចៀសវាងការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩បន្ថែមទៀត ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់នោះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោ៖

(សូមបងប្អូនមើលក្នុងសេចក្តីណែនាំ)

1

2