ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្ដីណែនាំការពង្រឹងវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបសកម្មភាពឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ និងការលួចលាក់នាំជនបរទេសចេញពីភូមិសាស្ដ្របិទខ្ទប់

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសានេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការពង្រឹងវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបសកម្មភាពឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ និងការលួចលាក់នាំជនបរទេសចេញពីភូមិសាស្ដ្របិទខ្ទប់។

ដើម្បីធានារក្សាសន្ដិសុខជាតិ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពក្នុងសង្គម ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញគោលការណ៍ និងវិធានការជាបន្ដបន្ទាប់ ក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបសកម្មភាពនាំមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ និងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្ដីលំអិតខាងក្រោម៖

1

2

3