ខេត្ដព្រៃវែងបើកឲ្យដំណើរការចរាចរណ៍ចំនួន០៤ ឃុំ ឡើងវិញ

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្ដព្រៃវែងបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការបើកឲ្យដំណើរការចរាចរណ៍ចេញ-ចូលឡើងវិញ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន០៤ឃុំ គឺឃុំព្រែកខ្សាយ(ក) ឃុំព្រែកខ្សាយ(ខ) ឃុំអ្នកលឿន និងឃុំពាមរក៍ នៃស្រុកពាមរក៍ ខេត្ដព្រៃវែង។

ការបើកឲ្យមានចរាចរណ៍ឡើងវិញនេះដោយបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពក្នុងឃុំចំនួន០៤នេះ មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ ពុំមានការបង្កហានិ.ភ័យនៃជំងឺកូវីដ១៩។

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានសេចក្ដីបំភ្លឺលម្អិតខាងក្រោម៖

1