តោះមើលខណ្ឌរបស់ខ្លួនតើមានពណ៌អ្វី “តំបន់ក្រហម” “តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង”

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញផែនទីនៃការកំណត់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជា “តំបន់ក្រហម” “តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង” ដោយមានបែងចែកតាមបណ្ដាខណ្ឌនីមួយៗ។

សូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ប្រភពចម្លងនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះចាកចេញពីប្រទេសយើង ដោយអនុវត្ដតាមវិធាន ៣ការពារ និង៣កុំ៖

+ ៣ការពារ

១.ពាក់ម៉ាស់ការពារជាប្រចាំពេលធ្វើដំណើរ

២.លាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ ទឹកអាល់កុល ឬជែល ឲ្យបានញឹកញប់

៣.អនុវត្តរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពយ៉ាងតិច ១,៥០ម៉ែត្រពីអ្នកដទៃ

+ ៣កុំ

១.កុំចូលទៅកន្លែងបិទជិត មិនមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់

២.កុំទៅកន្លែងមានមនុស្សអ៊ូអរ មានមនុស្សនៅជិតៗគ្នាច្រើន

៣.កុំប៉ះពាល់គ្នា កុំចាប់ដៃគ្នា កុំកៀកស្មាគ្នា កុំឱបគ្នាជាដើម

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតខាងក្រោម៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15