អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ បានបង្ហាញឈ្មោះអ្នកដែលទើបរកឃើញជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៦នាក់ (២៧.០៤.២១)

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សូមជូនដំណឹងជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៦នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។ ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង ៥៦នាក់ រួមមាន៖ អាជីវករផ្សារលើ ក្រុងព្រះសីហនុ និងក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអាជីវករទាំងនោះ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

2

3