អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំ បន្ដផ្អា.កការលក់គ្រឿ.ងស្រ.វឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿ.ងស្រ.វឹង

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច

1

ស្ដីពីការបន្ដផ្អា.កការលក់គ្រឿ.ងស្រ.វឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿ.ងស្រ.វឺង ក្នុងភូមិសាស្ដ្រខេត្តកំពង់ធំ រយៈពេល ១សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីធានាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនូវការគ្រប់គ្រងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

2

3