កាស៊ីណូទាំងអស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បិទជាបណ្តោះអាសន្ន (២៧.០៤.២១)

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុ រាត្រី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការផ្អាកអាជីវកម្មកាស៊ីណូមានអនុស្សារណៈជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

2

3