បិទខ្ទប់ភូមិរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ក្នុងករណីរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទីតាំងណាមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាល

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ក្នុងករណីរកឃើញការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទីតាំងណាមួយនៃភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ចាម៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីណែនាំនេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

2

3