រកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ជនជាតិវៀតណាម ១នាក់ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងប្រវត្តិប៉ះពាល់

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចេញសេចក្តីប្រកាស ការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ១នាក់ ឈ្មោះ ជីន អីហុង ភេទស្រី អាយុ ៥៧ឆ្នាំ ជាជនជាតិវៀតណាម មានអាសយដ្ឋានរស់នៅភូមិឆ្នុកទ្រូ ឃុំឆ្នុកទ្រូ ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពុងឆ្នាំង កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ៕

ដើម្បីជ្រាប់កាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីប្រកាស ដូចខាងក្រោម៖

2