រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បន្តផ្អាកការលក់គ្រឿ.ងស្រ.វឹងគ្រប់ប្រភេទ រយៈពេល ២សប្តាហ៍ទៀត

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ យប់មិញនេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿ.ងស្រ.វឹងគ្រប់ប្រភេទ និងផ្អាកការទទួលអតិថិជនអោយមកទទួលទានក្នុង

ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន តូបអាហារ ហាងកាហ្វេ ហាងភេសជ្ជះ និងអាជីវកម្មដ្ឋានផែ្នកអាហារ ភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

IMG_4400