ខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២៤នាក់

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍។ អ្នកទាំង១២៤នាក់នេះ រួមមាន៖ អាជីវករផ្សារលើ ក្រុងព្រះសីហនុ និងក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអាជីវករទាំងនោះ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអានសេចក្តីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

 

1

 

2

 

3

 

4