ខេត្តកំពង់ធំ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលទើបរកឃើញកើតជំងឺកូវដ-១៩ ចំនួន ២នាក់ និងប្រវត្តិដំណើរ

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២នាក់៖

១-ឈ្មោះ ហង្ស ធួក ភេទស្រី អាយុ ៦៤ឆ្នាំ, ២-ឈ្មោះ ជិន ស៊ីណា ភេទស្រី អាយុ ២៩ឆ្នាំ ដែលរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីប្រកាសនេះ ដូចខាងក្រោម៖

2