រដ្ឋបាលរាជធានីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥១៦នាក់

ភ្នំពេញ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណករណីអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥១៦នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងនោះដែរ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងអស់ខាងក្រោម ត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងរួសរាន់ទៅយកសំណាកនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17