នៅថ្ងៃនេះ អ្នករស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ ធ្វើតេស្តរកឃើញមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៤នាក់

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅរសៀលថ្ងៃនេះ បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៣៤នាក់។

3

 

ក្នុងចំណោមអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំង ៣៤នាក់នេះ រួមមាន៖ អាជីវករផ្សារលើ ក្រុងព្រះសីហនុ និងគ្រួសារ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវករទាំងនោះ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

 

2