តម្លៃពិន័យអន្តរការណ៍ និងរយៈពេលដែលត្រូវបង់ ចំពោះអ្នកល្មើសនឹងវិធានការរដ្ឋបាលនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការពិន័យអន្តរការចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

នៅក្នុងលិខិតនោះដែរ ក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាល មិនបានបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ បុគ្គលិករដ្ឋបាលខេត្ត ដែលមាននិតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ ត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបូង ដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីជាធរមាន៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

2

3