អង់គ្លេសមានគំរោងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទៅលើកុមារចាប់ពីអាយុ១២ឆ្នាំឡើង

អង់គ្លេស៖ រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមានគំរោងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទៅលើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ពីខែកញ្ញាដើម្បីប្រឆាំងការឆ្លងរីករាយដាលជាថ្មីនៃរលកជំងឺកូវីដ១៩ នៅរដូវរងារ។ សេណារីយ៉ូដែលបានបែកធ្លាយនេះបានបង្ហាញពីគម្រោងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ចំនួនតែ១ដូសទៅលើកុមារនៅពេលសាលាចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញ។

5

សារព័ត៌មានThe Sun ដែលបានដឹងពី "ផែនការត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានគេឡើងធ្វើការបកស្រាយខ្លីមួយ។ ទោះបីវាមានភាពចម្រូងចម្រាសក៏ដោយ គម្រោងនេះត្រូវបានគេគិតថាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស"។

1

សារព័ត៌មានThe Sunបានបន្ថែមថា មន្ដ្រីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក៏បានកំពុងរៀបចំ“ សេណារីយ៉ូដ៏អាក្រក់បំផុតមួយ” ដែលនឹងពាក់ព័ន្ធទៅ

2

នឹងកុមារដែលមានអាយុទើបតែ ៥ ឆ្នាំត្រូវបានទទួលថ្នាំបង្ការចាប់ពីដើមខែកក្កដា។

3

4