រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់ដីជាង ២ហិកតា សម្រាប់សាងសង់ឈាបនដ្ឋានបូជាស.ពអ្នកកើតជំងឺកូវីដ

នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ទីស្តីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានយល់ព្រមផ្តល់សុំដី ២ហិកតា ៣០៣៣ម២ ស្ថិតនៅស្ថានីយផ្សព្វផ្សាយ

និងស្តាព្រៃឈើត្រពាំងធំ ក្នុងភូមិតាស្រែន ឃុំខ្វាវ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ សម្រាប់សាងសង់ឈាបនដ្ឋានបូជាស.ពអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវលិខិតចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដូចខាងក្រោម៖

1

2