អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ កំណត់ដាក់តំបន់ក្រហម ៥ភូមិ ដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកូវីដ-១៩

កាលពីយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ លោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់ភូមិសាស្ត្រភូមិ១ ភូមិ២ ភូមិ៣ ភូមិ៤ ភូមិ៥ នៃសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជា “តំបន់ក្រហម”

ក្នុងគោលបំណងធានាដល់ប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ១១៦/២១សសរ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងព្រះសីហនុ នៃខេត្តព្រះសីហនុ ដែលជាតំបន់មានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

2

3

4