សុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវអ្នកដែលប៉ះពាល់ និងប្រយោល ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ យ៉េន គឹមយ៉ាន

នៅយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានចេញរបាយការណ៍សង្ខេប ស្តីពីការស្រាវជ្រាវករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំពោះបុរសឈ្មោះ យ៉េន គឹមយ៉ាន រស់នៅភូមិខ្នាចអំពរ ឃុំព្រែកជីក ស្រុករុក្ខគីរី ខេត្តបាត់ដំបង និងអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ព្រមទាំងអ្នកប្រយោល ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់ច្បាស់ សូមបងប្អូនអានរបាយការណ៍នេះ ដូចខាងក្រោម៖

1

2