ស្លុ.តចិត្តណាស់! ទារិកា អាយុទើបតែបាន ៥ខែ មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

នៅមុននេះបន្តិច ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជភ្នំពេញ បានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣០នាក់ ដែលក្នុងនោះ មានទារិកា មានអាយុទើបតែបាន ៥ខែប៉ុណ្ណោះ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩៕

1

ទារិកនោះ មានទីលំនៅភូមិបឹងសាឡាង សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានភ្នំពេញ ដែលមានលេខរៀង ១៣១ ក្នុងបញ្ជីរបស់រដ្ឋបាលរាជធានភ្នំពេញដែលទើបនឹងប្រកាសថ្មីនេះឯង៕

5