ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យពេទ្យឯកជនស្របច្បាប់ អាចពិនិត្យធ្វើសំណាករកវីរុសកូវីដ-១៩បាន

នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យសេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់ទាំងអស់ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកមេរោគកូវីដ១៩

03

02

(Rapid Antigen Test COVID-19)ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ដោយមានការឯកភាពក៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ដូចខាងក្រោម៖

01