លោកឧត្តម.សេនីយ៍ម្នាក់ទម្លាយប្រវត្តិរបស់បុរស ២នាក់ ដែលផឹ.កស្រាក្នុងពេលបើកបរ ក្រោយពីសមត្ថ.កិច្ចចាប់ឃា.ត់ខ្លួន

ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ យោងតាមប្រព័ន្ធសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់លោកឧត្តម.សេនីយ៍ ទី ចំរើនកុសល

1

បានបង្ហោះទម្លាយនូវប្រវត្តិរបស់បុរស ២នាក់ ដែលផឹ.កស្រាក្នុងពេលបើកបរ ក្រោយពីសមត្ថ.កិច្ចចាប់ឃា.ត់ខ្លួន ថាៈ «បែកធ្លាយថាប្អូនឈ្មោះ Hour Thim ដែលថតបង្ហោះពេលបើកបរសេ.ពគ្រឿងស្រ.វឹង ធ្លាប់មានជម្ងឺកូវីដ-១៩ និងបានព្យាបាលនៅ Great Duck (អតីតសណ្ឋាគារ Intercontinental) កាលពីថ្ងៃទី១៦-៣-២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី០១-៤-២០២១ ទើបជាសះពីជម្ងឺកូវីដ-១៩ ហើយត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ ដែលត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៤-៤-២០២១។

2

ប៉ុន្តែប្អូនឈ្មោះ Hour Thim ធ្វើចត្តាឡីស័កបានតែ ១១ថ្ងៃ ក៏បានចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក និងបានជិះរថយន្តដើរលេងបង្អួតផឹ.កស្រារ.បៀ នៅថ្ងៃទី១១-៤-២០២១ មុនបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ០៣ថ្ងៃ។ សង្ឃឹមថាប្អូនជាសះដាច់ពីជម្ងឺកូវីដ-១៩នេះទៅចុះ»៕

3

4

5

6

7