អត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៨នាក់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុយកមកបង្ហាញ

នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជន ជ្រាបថា យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៨នាក់ ដែលក្នុងចំណោមនោះរួមមាន៖ អាជីវករផ្សារក្រុងព្រះសីហនុ និងក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអាជីវករទាំងនោះ ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់ច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

2

3

4