អាជ្ញាធរខេត្តកំពត បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និងប្រយោល សូមទៅធ្វើសំណាក

នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានចេញសេចក្តីដំណឹង ស្តីពីការរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣នាក់៖

១-ឈ្មោះ ឈីន សន ភេទប្រុស អាយុ ៤២ឆ្នាំ,

២-ឈ្មោះ អន ស្រីយី ភេទស្រី អាយុ ២៤ឆ្នាំ មានផ្ទៃពោះ ៨ខែ និង

៣-ឈ្មោះ ភួន ភេន ភេទស្រី អាយុ ៣៩ឆ្នាំ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមេសា កន្លងទៅនេះ។

1

សូមពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពិសេសអ្នកដែលបានជួបប្រាស័យទាក់ទងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងប្រយោលជាមួយបុគ្គលខាងលើ សូមទៅធ្វើការទាក់ទងយកសំណាកនៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តកំពត៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់ច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវ សេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

2

3

4