ឧបករណ៍តេស្តរកជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19 Rapid Antigen Test) ចេញលទ្ធផលឆាប់រហ័ស បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មុនគេ នៅផ្សារដើមគរ

យោងតាមហ្វេសប៊ុករបស់ឈ្មោះ Rithy Po បានបង្ហោះកាលថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឲ្យដឹងថា៖ 17-04-2021 ថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តរហ័សរកកូវីដ១៩ នៅផ្សារដើមគ។

14

12

ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ក្នុងសេវា និងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩។

តេស្តនេះអាចប្រើក្នុងការបែងចែកអ្នកជំងឺពេលទទួលសេវាសុខាភិបាលផងដែរ។ ដើម្បីបញ្ជៀស និងកាត់បន្តយការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍៕

13

15

11