អាជ្ញាធរស្រុកសំរោង ចុះណែនាំដល់បងប្អូនដែលជុំគ្នាស៊ីផឹក ដែលមិនខ្លាចឆ្លងកូវីដ-១៩

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចស្រុកសំរោង បានចុះណែនាំដល់បងប្អូនដែលកំពុងជុំគ្នាស៊ីផឹកយ៉ាងព្រងើយ នៅភូមិអង្គរង ឃុំបឹងក្រាញ់ខាងជើង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ

ដែលបំពាននឹងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលពាក់ព័ន្ធការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

09

08

07

06

05

04

03

02

01

ប្រភពពីៈ SP News