អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការប្រមូលសំណាកតេស្តរកវីរុសកូវីដ-១៩

ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក ឃួន ស្រេង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី

07

ការប្រមូលសំណាកតេស្តរកវីរុសកូវីដ-១៩ នៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដោយផ្តោតសំខាន់លើតំបន់ដែលមានការផ្ទុះវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ជាច្រើនករណី។

ដើម្បីជ្រាបកាន់ច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

06