អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចបិទផ្សារលើជាបណ្តោះអាសន្ន អាជីវករទាំងអស់ត្រូវទៅយកសំណាករកជំងឺកូវីដ-១៩

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវអាជីវកម្មលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារលើ

18

ក្រុងព្រះសីហនុ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង ៣:០០នាទីរសៀល ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ដើម្បីជ្រាបកាន់ច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

15

16