មុខរបរទាំង ១១ប្រភេទនេះ អាចដំណើរការជាធម្មតានៅអំឡុងពេលបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ

ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីប្រភេទរោងចក្រ សហគ្រាស និសិប្បកម្ម

ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ជាបណ្តោះអាសន្ននូវភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ដើម្បីជ្រាបឲ្យច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះ ដូចខាងក្រោម៖

02

03

04

05

06