រន្ធត់ណាស់! អ្នកស្លាប់មិនទាំងដឹងខ្លួនថាឆ្លងកូវីដ-១៩ ផង នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ម្នាក់ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលបង្ហោះមុននេះបន្តិច អ្នកជំងឺមិនដឹងខ្លួនថាឆ្លងកូវីដ-១៩ផង។

គាត់បានចូលមកមន្ទីពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយមានអាការ:ពិបាកដកដង្ហើម។

ត្រឹមជិតមួយម៉ោងប៉ុណ្ណោះ គឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ។ ក្រោយស្លាប់ សំណាកគាត់យកទៅពិនិត្យ ទើបរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ សូមបងប្អូនអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

21

13