អាជ្ញាធររាជធានីប្រកាសស្វែងរកអ្នកជំងឺ ១២នាក់ ដែលមិនទាន់រកឃើញរហូតដល់ពេលនេះ

ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់

ឲ្យបានជ្រាបថា នៅថ្ងៃទី១១-១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានកូវីត-១៩ ចំនួន ១២រូប ជាករណីឆ្លងសហគមន៍ ដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមគ្រូពេទ្យ ព្យាយាមទាក់ទងទៅគាត់គ្រប់មធ្យោបាយ

នៅតែពុំអាចទាក់ទងបាន ដោយសារពួកគាត់មិនបានផ្តល់នូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅលើទំរង់ពាក្យស្នើសុំធ្វើពិសោធន៍រកមេរោគកូវីត-១៩ ដូចជាលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង និងអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដ។

សូមបងប្អូនអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

01

02