សម្រេចបិទខ្ទប់ (Lockdown) ផ្សារក្រោម និងផ្សារវត្តអធ្វារ ក្នុងក្រុងសៀមរាប

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានដាក់ចេញនូវវិធានតឹងរឹង និងអនុវត្តការពិន័យ ដល់អ្នកមិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចំពោះការបិទខ្ទប់នៅផ្សារក្រោម និងនិងផ្សារវត្តអធ្វារ។

06

រដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចការបិទខ្ទប់ផ្សារក្រោម ស្ថិតនៅភូមិវិហារចិន សង្កាត់ស្វាយដង្គំ និងផ្សារវត្តអធ្វារ ស្ថិតនៅភូមិកក្រាញ់ សង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ដែលជាតំបន់មានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង “ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១” មានរយៈពេល ២សប្តាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ សូមបងប្អូនអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

01

02

03

04

05