អ្នកបើកបរម៉ូតូកង់បី អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីត-១៩បានហើយ

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំតារាងផែនការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកបើកបរត្រីចក្រយានយន្ត(ម៉ូតូកង់បី)

Photo_2021 04 13_13 47 47

បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីត-១៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៧:០០ ដល់ម៉ោង ១១:០០ និងរសៀលចាប់ពីម៉ោង ១៣:៣០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ នៅតាមទីតាំងចំនួន ៣២កន្លែង ក្នុងខណ្ឌទាំង ១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដូចជូនភ្ជាប់នូវតារាង។ សូមភ្ជាប់ជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប័ណ្ណសម្គាល់ត្រីចក្រយានយន្ត។ -សូមបងប្អូនមើលតារាងដូចខាងក្រោម៖

Photo_2021 04 13_13 47 19

Photo_2021 04 13_13 47 31