ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឡាវ ជូនដំណឹងពីហានិភ័យខ្ពស់ជំងឺកូវីត-១៩ប្រភេទថ្មី ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះ

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូកម្ពូជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពលករ និងនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ ដែលកំពុងរស់នៅប្រកបអាជីវកម្ម ធ្វើការ និងសិក្សានៅប្រទេសឡាវ ឲ្យដឹងថា ដោយមានការសន្និដ្ឋានពីហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ប្រភេទថ្មី ពាក់ពន័្ធករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងទី៥០ ដែលមានប្រវត្តិជិតស្និទ្ធជាមួយជនល្មើសឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសឡាវ ពីប្រទេសជិតខាង និងបានជួបប្រាស្រ័យពាក់ព័ន្ធទីកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀត៕

សូមបងប្អូនអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូកម្ពូជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ៖

Photo_2021 04 13_13 09 10