អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានសម្រេចបិទទីតាំងចំនួន ៨ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ជាបណ្ដោះអាសន្ន

នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបិទផ្នែកខាងក្នុងផ្សារ(តួផ្សារ)នៃផ្សារចំនួន៨ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ជាបណ្ដោះអាសន្នមាន៖ ផ្សារធំបាត់ដំបង(ផ្សារណាត់), ផ្សារបឹងឈូក, ផ្សារ១៣មករា, ផ្សារអប្សរាផ្សាលើ, ផ្សាររោងល្ខោន, ផ្សារវត្តលៀប, ផ្សារពោធិវង្ស និងផ្សារទំនើបភូពុយ ដោយមានរយៈពេល ១សប្តាហ៍

Photo_2021 04 12_14 47 05

Photo_2021 04 12_14 47 22

ចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កាការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីត១៩ នៅក្នុងសហគម៍អំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ៕