ផ្សារចាស់ត្រូវបានបិទខ្ទប់ហើយ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌ សហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំរុះខណ្ឌដូនពេញ បានសម្រេចបិតខ្ទប់ផ្សារចាស់ទាំងមូលហើយ។

ផ្លូវជុំវិញផ្សារក៏ត្រូវបានបិទចរាចរទាំងស្រុង។ ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានយកសំណាក៕

01

02

03