ចិនពិន័យក្រុមហ៊ុនAlibaba របស់ ជេក ម៉ា Jack Ma អស់ប្រាក់ ២,៧៥ពាន់លានដុល្លារ

ចិន ៖ ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុចិនបានធ្វើការផាកពិន័យទៅក្រុមហ៊ុន Alibaba ជាទឹកប្រាក់ប្រមាណចំនួន ១៨ ពាន់លានយ័ន ប្រហែលនឹង២,៧៥ ពាន់លានដុល្លារ ពីបទរំលោភច្បាប់ប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្ម ដែលនេះគឺជាការផាកពិន័យខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសចិន។

ការពិន័យនេះស្មើនឹង៤ ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។

មហាសេដ្ឋីជំនួញ Jack Ma ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនAlibaba ត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសចិនកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅ។

01

Founder Of Ant Group Attends Conference

03

04

2019 Jack Ma Awards Rural Teachers & Headmasters In China

ប្រភព៖ aljazeera